bygnings-termografi

Indeklima og skimmelsvamp26.02.2015

Indeklima og skimmelsvamp

Synhedsstyrelsen har netop udgivet dette meget informative skriv om Indeklima og skimmelsvamp:
 

HVAD ER INDEKLIMA?

Indeklima i en bygning afhænger af både udefra kommende og indendørs kilder til mangeartede fysiske, kemiske, og biologiske påvirkninger. Indeklimaet har blandt andet med lyd, lys, temperatur, lugt, luftfugtighed og luftkvalitet at gøre.
 
Et godt indeklima er et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever at trives både fysisk og psykisk og hvor der ikke er risiko for sundhedsskader. Da vi danskere opholder os 80-90% af tiden indendørs, er det relevant at fokusere på indeklimaets virkning på helbredet, både på kort og på langt sigt.
 
Hvis du oplever problemer med indeklimaet i din bolig, kan du kontakte den tekniske forvaltning i kommunen. Kommunen har mulighed for at indhente sundhedsfaglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsens regionale embedslæger.
 

FUGT OG SKIMMELSVAMP

Fugt i bygninger kan fremme vækst af skimmelsvamp og husstøvmider og dermed give et dårligt indeklima. Fugt og skimmelsvampe kan blandt andet give irritation i øjne, næse og øvre luftveje samt forværre symptomerne hos personer, der i forvejen har astma. I sjældne tilfælde kan personer udvikle allergi overfor skimmelsvampe ved at opholde sig i fugtskadede bygninger.
 
Læs mere om dette i Sundhedsstyrelsens udgivelser om fugt og skimmelsvamp.
 
Har du symptomer, som du mener skyldes fugt eller skimmelsvamp i din bolig, kan du kontakte din læge for at få en nærmere udredning.
 
Kommuner kan indhente sundhedsfaglig rådgivning om fugt og skimmelsvamp i bygninger hos Sundhedsstyrelsens regionale embedslæger, og den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive daginstitutioner og skoler om indeklima herunder fugt og skimmelsvamp.
 

Termo-Service udfører Skimmelsvamp analyser - Læs mere her

 
Læs hele artiklen her