bygnings-termografi

HVAD ER TERMOFOTO

 

Hvad er Termofoto, Termisk foto og Varmefoto?

Ordene Termofoto, Termisk foto og Varmefoto dækker over det samme begreb. Rent teknisk, består et termisk foto af en grafisk gengivning af et emnes infrarøde udstråling. Infrarød stråling (IR) er elektromagnetisk stråling som har længere bølgelængde end synligt lys men kortere end mikrobølgestråling. Navnet infrarød betyder "under rød" (fra latin infra, "under").

 

Rød er den synlige lysfarve med den længste bølgelængde. Infrarød stråling spænder over 3 dekaders bølgelængder og er mellem ca. 700 nm og 1 mm. Der er 3 grundlæggende elektromagnetiske strålingsegenskaber (som omfatter infrarød stråling): lysstyrke (amplitude), frekvens (eller bølgelængde - i vakuum - medmindre andet er nævnt) og polarisation.

 

Anvendelsesområder for termografi

I forbindelse med Bygningsundersøgelser anvendes termografi typisk til at udpege Byggefejl og kontrol af isoleringsarbejde, fx:

 

·        Kuldebroer.

·        Isoleringsfejl

·        Indbygget fugt

·        Utætheder i klimaskærmen

 

Termografi anvendes desuden til bestemmelse af overfladetemperatur med hensyn til risiko for kondens og skimmel.

Der er set en del eksempler på, at kuldebroer forveksles med utætheder i klimaskærmen. Ved at kombinere den termografiske undersøgelse med etablering af Undertryk i bygningen øges mulighederne for korrekt vurdering af bygningens tilstand.

 


Energitiltag forbedrer din boligs energimærke, ved et evt. salg

 

Dette bruges både ved ældre boliger, hvor der kniber med at holde varmen, samt i nybyggerier med potentielt byggesjusk.

På et termografibillede vil kuldebroer ofte fremstå med skarp afgrænsning, mens utætheder fremstår som „tunger“, da den indsugede luft afkøler området omkring utætheden. Termografering kan også anvendes til lokalisering af gulvvarmerør og -slanger, lækager i vand- og varmeanlæg.

 

Hvad kan man med termografi?

Termografi er en varmeteknisk målemetode af huse, som viser temperaturforskellen mellem ude og inde, vha. visuelle præsentationer i form af farver. Farverne afslører, hvor varmen slipper ud af huset, og hvor kulden trænger ind, Undersøgelsen kan dermed give et klart billede af, hvor varmen præcist går til spilde i din bolig. Undersøgelsen foregår ved brug af et avanceret infrarødt kamera, som er temperaturfølsomt og hvor kameraet registrerer infrarød stråling. Her afslører kameraet temperaturen på husets overflader. Der, hvor overfladen er koldest, er farven grøn eller blå, og der, hvor den er varmest, er farven rød eller gul.
 
Der dannes altså billeder (termogrammer), som kan identificere selv små detaljer, der har betydning for boligens tæthed, varmetab og varmespild. Den visuelle repræsentation afslører det, som vi normalt ikke kan anskue med det blotte øje, hvorfor en termografisk undersøgelse af dit hus, er første skridt på vej mod overvejelser omkring eventuelle energiforbedringer.
 

 

På et indendørs termografisk billede, vil de blå og grønne farver vise, hvor kulden kommer ind i huset. Ved at benytte en termografisk måling, fjerner du al tvivlen om, hvorvidt der er varmetab eller ej. Det gør, at du kan spare mange håndværkertimer, da den termografiske måling kan indsnævre problemstillingerne og være med til at kortlægge de udbedringer, dit hus kræver.