bygnings-termografi

KORTLÆGNING AF GULVVARME

 

Kortlægning af rørføringer / Gulvvarme

Termografi giver et visuelt billede af utætte rør i vægge eller gulve. Hvis der er et utæt vand eller varme rør i en væg eller et gulv, vil der blive en temperaturforskel på det sted hvor vandet løber ud i forhold til resten af fladen. Ved hjælp af et specielt kamera der kan "se" temperaturforskelle og en skærm tilsluttet dertil, kan man se hvor temperaturafvigelserne er, og dermed også utætheden.
 
Ved brug af termografi er det også muligt at lokalisere alle former for gulvvarme i forbindelse med ombygning eller f.eks. udskiftning af toilet. Her bestemmer vi nøjagtigt, hvor i gulvet der kan bores uden risiko for beskadigelse af eksisterende gulvvarme.
 
Brud på el-gulvvarmen kan også spores og dermed udbedres lokalt. Vi benytter termografi til sporing af brud på el-gulvvarme. Metoden forebygger unødvendige ødelæggelser i gulvet, da termografien hurtigt og enkelt kan lokalisere bruddet med stor nøjagtighed.
 
Når bruddet er sporet, brydes det berørte område op og gulvvarmekablet bankes fri af betonen. Gulvvarmekablet repareres med et specielt reparations sæt for el-gulvvarmekabler. Kablet gennemtestes afslutningsvis for yderligere fejl. Gulvet er herefter klart genetablering.
 

Lækagesøgning på skjulte Installationer

Lækagesporing ved termofotografering af skjulte installationer, f.eks ved fejl eller brud på gulvarmeslanger og skjulte brud på vandrør på badeværelser, vil det termiske foto med stor nøjagtighed, kunne lokalicere hvor fejlen er.
 
Dermed er det muligt at undgå, at skulle foretage større reparationer, end højst nødvendigt, ved f.eks at kunne spotte bag hvilken gulvklinke på badeværelset, at bruddet på vandrøret er sket. Lideledes er det tydeligt at se konstruktionen i letvægge, f.eks. bag gipsplader, så man ved hvor man skal bore, eller ikke bore.

 

 

På det følgende eksempel ses det tydeligt hvor gulvvarmeslangerne er placeret

Lækagesøgning gulvvarme