bygnings-termografi

TRÆK I BOLIGEN?

 

Om vindens påvirkning af dit indeklima

En bygning vil altid være vindpåvirket, uanset om det virker vindstille, eller om der er kraftig vind. Denne vind vil skabe et overtryk på den side af bygningen vinden kommer fra, og undertryk/vakuum i læsiden, når vinden passerer bygningen. Dette vil sige, at ved bygningens vinduer, døre og andre potentielle utætheder, vil vinden søge ind i boligen, og på læsiden vil den opvarmede luft i bygningen blive suget ud igennem utætheder (f.eks. utætte tætningslister).
 
Dette vil i mange tilfælde føles som træk igennem boligen, og skabe et ubehageligt indeklima. Over- og undertrykket vil stige, jo kraftigere vindpåvirkningen er, og det kan derfor i mange tilfælde, føles som om en bolig er vanskelig at opvarme boligen, når det blæser. Det er derfor en god idé at kontrollere tætningslister, aftrækskanaler, evt. gennembrydninger i dampspærre, o. lign.
 

Kilde: Byg ERFA
 

Forklaring til illustration

Figuren viser vindpåvirkning og luftstrømning gennem en bygning – dvs. trækgener i vindside og varmetab gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen i læsiden.
 
- De blå vandrette pile repræsenterer vindretningen.
- De andre blå pile repræsenterer det vindindtræk der sker i boligen igennem utætheder i klimaskærmen.
- De røde pile repræsenterer det varmeudslip der sker igennem lækager i klimaskærmen, i forbindelse med det undertryk der dannes på læsiden af bygningen.
 

Termografi med undertryk på boligen

Føler Du koldt træk ind i din bolig, men har problemer med at lokalisere hvor det kommer fra? I så fald, vil en termografiundersøgelse, hvor der sættes undertryk i boligen, være det rigtige valg for Dig. Ved en termografisk undersøgelse med undertryk, ses utætheder i boligens klimaskærm, som tit er årsag til indeklimagener, så som træk ind i boligen med stort varmetab til følge.

 
Herved kan vi meget præcist lokalisere hvor træk i dit hus kommer fra, og vejlede Dig til at få udbedret lækagen. Undertrykket skabes ved hjælp af en såkaldt blowerdoor, som kun tager ca. 15 minutter at opstille og dermed kan man teste hvor det trækker ind i boligen. 
 

Hvad er forskellen på med, og uden undertryk

Det er ofte, at der udelukket fokuseres på boligens energitab på vinduer, isolering osv., men det er vores erfaring at der er et større varmetab ved vindindtræk i gennem boligen, ligeledes har det stor betydning for boligen komfort. Dette bruges både ved ældre boliger, hvor der kniber med at holde varmen, samt i nybyggerier med potentielt byggesjusk.  For det fulde overblik af boligens energitab anbefaler Termo-service.dk denne ydelse.
 
Du får en udførlig rapport, over hvor der skal sættes ind, og hvordan der skal sættes ind, for at fjerne trækket. Blowerdooren og det Termiske Kamera bruger vi også, hvis der skal dokumenteres fejl og mangler (byggesjusk). ved renovering af boligen i forhold til en eventuel reklamation (erstatningssager) af byggeriet.
 

Hvad kan man med termografi?

Termografi er en varmeteknisk målemetode af huse, som viser temperaturforskellen mellem ude og inde, vha. visuelle præsentationer i form af farver. Farverne afslører, hvor varmen slipper ud af huset, og hvor kulden trænger ind, Undersøgelsen kan dermed give et klart billede af, hvor varmen præcist går til spilde i din bolig. Undersøgelsen foregår ved brug af et avanceret infrarødt kamera, som er temperaturfølsomt og hvor kameraet registrerer infrarød stråling. Her afslører kameraet temperaturen på husets overflader. Der, hvor overfladen er koldest, er farven grøn eller blå, og der, hvor den er varmest, er farven rød eller gul.

 
Der dannes altså billeder (termogrammer), som kan identificere selv små detaljer, der har betydning for boligens tæthed, varmetab og varmespild. Den visuelle repræsentation afslører det, som vi normalt ikke kan anskue med det blotte øje, hvorfor en termografisk undersøgelse af dit hus, er første skridt på vej mod overvejelser omkring eventuelle energiforbedringer.
 
På et indendørs termografisk billede, vil de blå og grønne farver vise, hvor kulden kommer ind i huset. Ved at benytte en termografisk måling, fjerner du al tvivlen om, hvorvidt der er varmetab eller ej. Det gør, at du kan spare mange håndværkertimer, da den termografiske måling kan indsnævre problemstillingerne og være med til at kortlægge de udbedringer, dit hus kræver.