energimaerkning

Priser Energimærkning


Energimærkning Nybyg 0-300 m2 =
4500 kr. inkl. moms (3600 ex. moms)

 


Energimærkning Nybyggeri 301-? m2 =
Indhent tilbud
Energimærkning af ældre boliger =
Priser fra 3000 kr. - Indhent tilbud

 
Listepriser er forudsat af, at byggeriet skal være afsluttet ved inspektionsdato, og at alt materiale foreligger og at materialet er ajourført og svarer til det aktuelt opførte byggeri.
 
Dette materiale er plantegninger, snittegning, facadetegninger, følgesedler på vinduer/døre, XML-fil fra energirammeberegningen og kopi af byggetilladelsen. Arbejde med hjælp til tilretning af energiramme og materiale, udføres til timesats.
 

Afregning efter timepriser, for energikonsulent-arbejde:


Startpris (inkl. en time på stedet):
2000 ex. moms + kørsel.

Der afregnes efterfølgende timesats, pr. påbegyndte halve time.
 
Kørselstid inkl. km og evt. broafgifter:
340 kr. ex. moms

 
Timer på opgaven på lokationen: 
680 kr. ex. moms

 
Timer til rapportering på kontor: 
680 kr. ex. moms