energiraadgivning

Pris Energirådgivning

Startpris (inkl. en time på stedet):
2000 ex. moms + kørsel.

Der afregnes efterfølgende timesats, pr. påbegyndte halve time.
 
Kørselstid inkl. km og evt. broafgifter:
340 kr. ex. moms

 
Timer på opgaven på lokationen:
680 kr. ex. moms

 
Timer til rapportering på kontor:
680 kr. ex. moms