skimmelsvamp-test

Skimmeltekniker-konsultation i bolig

 
Priser på fugt og skimmel-inspektion:
(eksklusiv evt. materialeforbrug)


 
Materialepriser:

 
Afregning efter timepriser for Skimmel/fugt-tekniker:
 
En fugt-teknisk konsultation indebærer, at en af vore konsulenter besigtiger boligen med henblik på at foretage en byggeteknisk gennemgang efter aftale med bl.a. fugtmålinger og prøvetagning af skimmelvækst, trænedbrydende svampe m.m. På lokationen for opgaven, vurderes det af vores skimmeltekniker, i evt. samråd med kunden, hvilke analysemetoder der bør anvendes i det konkrete tilfælde, for at opnå det optimale analyseresultat.
 
Efterfølgende modtager Du en PDF rapport tilsendet pr. mail, som beskriver omfanget af evt. skimmelvækst i boligen. Denne vil kunne bruges som dokumentation i forhold til en evt. forsikringssag.

De faste priser er inkl. omkostninger til kørsel, evt. broafgifter o.lign transportomkostninger. Priserne er oplyst uden evt. materialeforbrug der måtte være behov for, på den enkelte opgave.